Prečo sa čerpadlo MQ počas prevádzky vypína?

Môže sa jednať o suchý chod; nasávacie vedenie musí byť kompletne naplnené. Teplota média môže byť príliš vysoká (> 35°C), teplota okolia môže byť príliš vysoká (> 45°C), motor môže byť preťažený; skontrolujte, či sa hriadeľ čerpadla môže voľne pohybovať, napájacie napätie môže byť príliš nízke, skontrolujte pripojenie. O tieto práce poproste odborného technika.