ECADEMY

Kvíz

Tento kvíz overí Vaše znalosti získané z kampane.

Nová ALPHA2 má index energetickej (EEI) účinnosti...