ECADEMY

Kvíz

Tento kvíz overí Vaše znalosti získané z kampane.

Môže nevyvážený vykurovací systém vyústiť do nadmernej spotreby elektrickej energie?