If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos

Teraz ste sa stali špecialistom na ALPHA3!

Vážený/á [firstname] [lastname],

Ďakujeme Vám za dokončenie troch úloh z predmetu Grundfos Ecademy „ALPHA3“. Veríme, že boli pre Vás užitočné a Vaše znalosti budete môcť využiť vo Vašej ďalšej práci pri inštalácií čerpadiel a vyvažovaní systémov.

Ak ste pripravený/á používať aplikáciu Grundfos GO Balance, môžete si ju stiahnuť zdarma pre iPhone, aj pre Android. Použite priložený odkaz nižšie pre vstup do Apple Store alebo Google Play.

Apple Store (iPhone): https://itunes.apple.com/dk/app/grundfos-go-balance/id1007147002?mt=8
Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grundfos.go.balance

S úctou
Tím Ecademy

Secondary story headline

Secondary story text
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
比例压力控制模式在供水增压系统中的应用
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy