ECADEMY

Kalendárom riadená prevádzka

Comfort_Task 04_main image_900x425

Riadenie podľa kalendára

Čerpadlá Grundfos COMFORT s funkciou AUTOADAPT sú riadené na základe kombinácie informácií o teplote vody zistenej v systéme, nastavených teplotách ‘Tstart’ a ‘Tstop’ a záznamov v kalendári.

Pri každom odbere teplej vody sa zmení teplota vody v prívodnom potrubí. To je čerpadlom registrované a zaznamenané do interného kalendára. V skutočnosti aj spustenie cirkulačného čerpadla spôsobí zmenu teploty vody –preto algoritmus AUTO-ADAPT rozhodne, či sa jedná o zmenu teploty spôsobenou štartovaním čerpadla alebo odberom teplej vody a druhý prípad zaznamená do kalendára.

Kalendár odberov pokrýva 14 dní histórie odberu teplej vody (aby bolo zaistené, že sú zahrnuté aj víkendy) a každý deň je rozdelený na 20 minútové časové intervaly. Vždy keď je odoberaná teplá voda, je do príslušného intervalu zaznamenané písmeno T (tapping - odber). Keď je čerpadlo v pohotovostnom režime osem hodín, systém sa automaticky počas 15 minút prepláchne. Do kalendára je zaznamenané písmeno F (flashing - prepláchnutie).

Na základe záznamov v kalendári (tj. časových úsekov, kde bolo zaznamenané najviac “T”) vyhodnotí funkcia AUTOADAPT, kedy bude pravdepodobne teplá voda znova odoberaná. 20 minút pred očakávaným odberom automaticky spustí čerpadlo. To je znova deaktivované, keď sa už neočakáva ďalší odber teplej vody. (Viď kalendár odberov na str. 2)

..PDF

Grundfos_COMFORT_Calendar controlled operation_article_4_SK.PDF (size: 0.6MB)

STIAHNUŤ SÚBOR