ECADEMY

Kvíz

Tento kvíz overí Vaše znalosti získané z kampane.

Vďaka čomu môže SCALA2 zaručiť maximálnu hladinu akustického tlaku pri bežnom používaní 47 dB(A)?