ECADEMY

Pre aký typ budov je SCALA2 optimalizovaná?