ECADEMY

Kvíz

Tento kvíz overí Vaše znalosti získané z kampane.

Pre aký typ budov je SCALA2 optimalizovaná?