If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_SCALA2_Topic_Thumb_Master

Zlepšili ste sa vo vašich znalostiach!

Vážený/á [firstname] [lastname]

Od tejto chvíle už budete mať jasnú predstavu, ako posilňovacia stanica SCALA2 funguje a aké výhody prináša vám a vašim zákazníkom.

Veríme, že táto téma je pre vás užitočná a že ste pripravení zaistiť vašim zákazníkom ideálny tlak vody.

Viac informácií, videá a prístup k užitočným aplikáciám nájdete na stránkach www.grundfos.com/scala2.

S pozdravom
tím Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy