If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_SCALA2_Topic_Thumb_Master

Zlepšili ste sa vo vašich znalostiach!

Vážený/á [firstname] [lastname]

Od tejto chvíle už budete mať jasnú predstavu, ako posilňovacia stanica SCALA2 funguje a aké výhody prináša vám a vašim zákazníkom.

Veríme, že táto téma je pre vás užitočná a že ste pripravení zaistiť vašim zákazníkom ideálny tlak vody.

Viac informácií, videá a prístup k užitočným aplikáciám nájdete na stránkach www.grundfos.com/scala2.

S pozdravom
tím Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
比例压力控制模式在供水增压系统中的应用
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy