If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_SCALA2_Topic_Thumb_Master

Ideálny tlak vody - pevná konštrukcia a jednoduchá inštalácia

Vážený/á [firstname] [lastname]

Slabý alebo kolísavý tlak vody v kohútikoch spôsobuje slabý prúd sprchy, kvapkajúce kohútiky a nepríjemné zmeny teploty vody. So správnou posilňovacou stanicou však možno v domácnosti pohodlie jednoduchým spôsobom zvýšiť.

Oboznámte sa s našou novou kompaktnou posilňovacou stanicou SCALA2 a zistite, ako môžete vašim zákazníkom zaistiť dokonalý tlak vody vo všetkých kohútikoch - bez ohľadu na počet otvorených kohútikov.


Táto téma zahŕňa tri nasledujúce oblasti.
• Hlavné aplikácie a prínosy posilňovacej stanice SCALA2
• Aký je ideálny tlak vody a ako ho možno poskytnúť vašim zákazníkom?
• Ako vybrať, inštalovať a nastaviť SCALA2?

Veríme, že táto téma sa vám bude páčiť. Výučbu začnete kliknutím na odkaz nižšie.

Prejsť na tému Ecademy

S pozdravom
tím Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
比例压力控制模式在供水增压系统中的应用
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy