If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
GFS_SCALA2_Topic_Thumb_Master

Ideálny tlak vody - pevná konštrukcia a jednoduchá inštalácia

Vážený/á [firstname] [lastname]

Slabý alebo kolísavý tlak vody v kohútikoch spôsobuje slabý prúd sprchy, kvapkajúce kohútiky a nepríjemné zmeny teploty vody. So správnou posilňovacou stanicou však možno v domácnosti pohodlie jednoduchým spôsobom zvýšiť.

Oboznámte sa s našou novou kompaktnou posilňovacou stanicou SCALA2 a zistite, ako môžete vašim zákazníkom zaistiť dokonalý tlak vody vo všetkých kohútikoch - bez ohľadu na počet otvorených kohútikov.


Táto téma zahŕňa tri nasledujúce oblasti.
• Hlavné aplikácie a prínosy posilňovacej stanice SCALA2
• Aký je ideálny tlak vody a ako ho možno poskytnúť vašim zákazníkom?
• Ako vybrať, inštalovať a nastaviť SCALA2?

Veríme, že táto téma sa vám bude páčiť. Výučbu začnete kliknutím na odkaz nižšie.

Prejsť na tému Ecademy

S pozdravom
tím Ecademy
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy