If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Billede 1 new topic email

Doplňte si znalosti o rade MAGNA3

Vážený/á pán/pani,

Ak odporučíte svojim zákazníkom čerpadlo MAGNA3, dáte im možnosť získať výhody, o ktorých sa im u obehového čerpadla ani nesnívalo. Čím lepšie porozumiete technológii a schopnostiam čerpadla MAGNA3, tým lepšie budete schopný vysvetliť, prečo je to najlepšie obehové čerpadlo - a ubezpečte sa, že Vaši zákazníci nainštalované čerpadlo úplne využijú.

V téme MAGNA3 sa dôkladne zoznámite s čerpadlom MAGNA3, jeho komponentmi a modernými softwarovými technológiami, ktoré využíva. Úlohy k téme zahŕňajú všetko od základných informácií o mokro obehových čerpadlách, cez nové užívateľské rozhranie MAGNA3 až ku koncovým užívateľom a výhodám inštalácie - vrátane výrazne vyššej energetickej účinnosti. Toto je téma, ktorú si nemôžete nechať utiecť!

S priateľským pozdravom
Tím Ecademy!
Recommended for you
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
Grundvandspumpning
Grundlæggende hydraulik og pumpeydelse
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy