If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Billede 1 new topic email

Doplňte si znalosti o rade MAGNA3

Vážený/á pán/pani,

Ak odporučíte svojim zákazníkom čerpadlo MAGNA3, dáte im možnosť získať výhody, o ktorých sa im u obehového čerpadla ani nesnívalo. Čím lepšie porozumiete technológii a schopnostiam čerpadla MAGNA3, tým lepšie budete schopný vysvetliť, prečo je to najlepšie obehové čerpadlo - a ubezpečte sa, že Vaši zákazníci nainštalované čerpadlo úplne využijú.

V téme MAGNA3 sa dôkladne zoznámite s čerpadlom MAGNA3, jeho komponentmi a modernými softwarovými technológiami, ktoré využíva. Úlohy k téme zahŕňajú všetko od základných informácií o mokro obehových čerpadlách, cez nové užívateľské rozhranie MAGNA3 až ku koncovým užívateľom a výhodám inštalácie - vrátane výrazne vyššej energetickej účinnosti. Toto je téma, ktorú si nemôžete nechať utiecť!

S priateľským pozdravom
Tím Ecademy!
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy