If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Billede 1 new topic email

Zlepšite svoje znalosti!

Vážený/á pani/pán,

po dokončení tejto témy, ktoré obsahuje niekoľko krátkych článkov a videí, ktoré keď prejdete, budete omnoho lepšie informovaní o staniciach Grundfos SOLOLIFT2.

Táto téma predstavuje čerpacie stanice SOLOLIFT2. Zameriava sa na ich výkon, flexibilitu, použitie a spoľahlivosť.
Dôraz kladieme na jednoduchú obsluhu a servis týchto staníc. Naša prezentácia na videu Vám bude neskôr užitočným sprievodcom pre jednanie s Vašimi zákazníkmi, aby ste im vedeli správne vysvetliť všetky výhody a pridanú hodnotu pre ich nové alebo terajšie domy, predovšetkým, ktorú zo staníc SOLOLIFT2 im ponúknete.

Túto téma by ste nemali prehliadnuť!

S pozdravom,

Ecademy Tím
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy