If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Billede 1 new topic email

Zlepšite svoje znalosti!

Vážený/á pani/pán,

po dokončení tejto témy, ktoré obsahuje niekoľko krátkych článkov a videí, ktoré keď prejdete, budete omnoho lepšie informovaní o staniciach Grundfos SOLOLIFT2.

Táto téma predstavuje čerpacie stanice SOLOLIFT2. Zameriava sa na ich výkon, flexibilitu, použitie a spoľahlivosť.
Dôraz kladieme na jednoduchú obsluhu a servis týchto staníc. Naša prezentácia na videu Vám bude neskôr užitočným sprievodcom pre jednanie s Vašimi zákazníkmi, aby ste im vedeli správne vysvetliť všetky výhody a pridanú hodnotu pre ich nové alebo terajšie domy, predovšetkým, ktorú zo staníc SOLOLIFT2 im ponúknete.

Túto téma by ste nemali prehliadnuť!

S pozdravom,

Ecademy Tím
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
比例压力控制模式在供水增压系统中的应用
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy