If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Waterwells new topic email

Zoznámte sa s výrobným radom našich ponorných čerpadiel na čerpanie vody z vrtov a studní

Vážený/á pán/pani,

V tejto v poslednej dobe stále viac obľúbenej téme Vám predstavíme ponorné čerpadlá Grundfos modelového radu SP/SPA, SQ a SQE určené na čerpanie vody z vrtov a studní. Prehľad o čerpadlách tohto výrobného radu Vám poskytne krátka videoprezentácia, v ktorej je najväčší priestor venovaný čerpadlám typu SQE. Toto sú naše najprepracovanejšie 3palcové čerpadlá určené na čerpanie vody z vrtov a studní vybavené vstavaným príslušenstvom na udržiavanie konštantného tlaku. Krátky prehľad predností týchto čerpadiel Vám pomôže vysvetliť tieto výhody Vašim zákazníkom.

S priateľským pozdravom!
Tím Ecademy

Recommended for you
Grundvandspumpning
Grundlæggende hydraulik og pumpeydelse
Transport af spildevand
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy