If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Waterwells new topic email

Zoznámte sa s výrobným radom našich ponorných čerpadiel na čerpanie vody z vrtov a studní

Vážený/á pán/pani,

V tejto v poslednej dobe stále viac obľúbenej téme Vám predstavíme ponorné čerpadlá Grundfos modelového radu SP/SPA, SQ a SQE určené na čerpanie vody z vrtov a studní. Prehľad o čerpadlách tohto výrobného radu Vám poskytne krátka videoprezentácia, v ktorej je najväčší priestor venovaný čerpadlám typu SQE. Toto sú naše najprepracovanejšie 3palcové čerpadlá určené na čerpanie vody z vrtov a studní vybavené vstavaným príslušenstvom na udržiavanie konštantného tlaku. Krátky prehľad predností týchto čerpadiel Vám pomôže vysvetliť tieto výhody Vašim zákazníkom.

S priateľským pozdravom!
Tím Ecademy

Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy