If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
roles

Nezabudnite zvoliť vašu profesiu


Vážený [firstname] [lastname],

dúfame, že ste už dostali uvítací email od Grundfos Ecademy, ktorý sme vám poslali pred niekoľkými dňami. Prosíme vás, aby ste si zvolil z ponúknutých profesií v Grundfos Ecademy tú vašu - tak môžeme obsah Ecademy prispôsobovať vašim potrebám.

Hneď ako si vyberiete vašu profesiu môžete pokračovať v Ecademy a zvoliť si vaše prvé výukové témy. Pre výber profesie prosím kliknete nížšie.


S pozdravom
Ecademy tím
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
Applying proportional pressure in water boosting systems
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy