If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
roles

Nezabudnite zvoliť vašu profesiu


Vážený [firstname] [lastname],

dúfame, že ste už dostali uvítací email od Grundfos Ecademy, ktorý sme vám poslali pred niekoľkými dňami. Prosíme vás, aby ste si zvolil z ponúknutých profesií v Grundfos Ecademy tú vašu - tak môžeme obsah Ecademy prispôsobovať vašim potrebám.

Hneď ako si vyberiete vašu profesiu môžete pokračovať v Ecademy a zvoliť si vaše prvé výukové témy. Pre výber profesie prosím kliknete nížšie.


S pozdravom
Ecademy tím
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
Anwendung von Proportionaldruck in Druckerhöhungsanlagen
比例压力控制模式在供水增压系统中的应用
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy